Privacyverklaring

Versie 1.1     25 mei 2018

Je privacy is voor JBS reclame van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we hoe we om gaan met privacy.

JBS reclame, gevestigd aan Scherenenkweg 22 in Hattem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

JBS reclame behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS

JBS reclame
Adres: Scherenenkweg 22 in Hattem
web:www.jbsreclame.nl

tel: 038 750 1293
Email:info@jbsreclame.nl

KvK:05082698
BTW:NL193442516B01
IBAN:NL96 RABO 0126 2481 92

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

JBS reclame verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jbsreclame.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JBS reclame verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JBS reclame bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Administratie: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn)
 • Contactformulieren op de website: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

JBS reclame verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Systemen

Website

Middels webformulieren worden persoonsgegevens bewaard welke benodigd zijn om je vraag adequaat te kunnen beantwoorden of je aanvraag te behandelen. Voor het versturen van webformulieren is expliciete toestemming vereist voor het verwerken van de ingevulde gegevens. Zonder deze toestemming kan het webformulier niet worden verstuurd.

Cookies

JBS reclame gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Mogelijk kunnen op de website ook cookies van derden worden geplaatst wanneer er op de betreffende pagina bijvoorbeeld een YouTube video of ingesloten facebook of twitter timeline zichtbaar is

Nieuwsbrief

JBS reclame gebruikt geen nieuwsbrief

Externe systemen

JBS reclame gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt: 

 • Administratiepakket Snel Start Dit pakket wordt gebruikt om de financiële administratie en boekhouding te verzorgen. 
 • Ontwerp software: Adobe grafisch pakket. Dit pakket wordt gebruikt om de ontwerpen te maken. In dit systeem worden geen emailadressen verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JBS reclame en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jbsreclame.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

JBS reclame wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. Je hebt de volgende rechten: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
 • het laten corrigeren van fouten 
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
 • intrekken van toestemming 
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Beveiliging

JBS reclame neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jbsreclame.nl

Website beveiliging

De website wordt beveiligd door middel van een SSL certificaat voor het versturen van informatie op een versleutelde manier. Van de website worden regelmatig back-ups gemaakt welke veilig worden opgeslagen door een betrouwbare hoster met diverse veiligheidsonderscheidingen. Er zijn op de website verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat de website gehackt kan worden.

Copyright © 2024 - JBS Reclame - Alle rechten voorbehouden Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden